Shoshana Bean

Shoshana Bean

Los Angeles
  • Gospel / Soul / R&B
  • Gospel / Soul / R&B
  • Soul, R&B, Blues