Biography

פרפורי לב פחדים מטורפים, שאלות שאין להן תשובות זאת הנדוניה שהבאתי לך מה כבר יש לי להציע את גופי המוכר והמנוכר את ידי הקטנות מלהכיל אותך רולנד מביאה עמה מעט מהצרפתיות של קרן אן, מעט מהבריטיות של בת' גיבונס והרבה מהישראליות הרגישה והבשלה של רונית רולנד. הגיע זמן רונית. רונית רולנד מוציאה סינגל...

Full bio

Biography

Read all

פרפורי לב פחדים מטורפים, שאלות שאין להן תשובות זאת הנדוניה שהבאתי לך מה כבר יש לי להציע את גופי המוכר והמנוכר את ידי הקטנות מלהכיל אותך רולנד מביאה עמה מעט מהצרפתיות של קרן אן, מעט מהבריטיות של בת' גיבונס והרבה מהישראליות הרגישה והבשלה של רונית רולנד. הגיע זמן רונית. רונית רולנד מוציאה סינגל... Read more

Music

Upcoming Shows

See all
No shows available

Store

See all
No offers available

Videos

See all
No videos available

Contact