Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn

Ho Chi Minh City, VN
  • Ngoài các bản nhạc tình và nhạc phản chiến, Trịnh Công Sơn