Trọng Tấn

Trọng Tấn

Hà Nội - Giảng viên Khoa Thanh nhạc (Nhạc viện Hà Nội)
  • Nhạc nhẹ, trữ tình; Nhạc truyền thống - cách mạng