Biography

הכל התחיל כשהייתי עדיין נער בתיכון. הייתי קופץ לעופר יום יום והיינו יושבים שעות ומנגנים בחדר מלא עשן. השנים עברו, ולאחר שחזרתי מחו’ל, חזרנו לנגן. בתחילת 2007 התחלנו לנגן אצל רן פירו ביחד עם אמנון סטולר בחדר חזרות שרן בנה צמוד לביתו. ניגנו שם בשביל הכיף (בעיקר עשינו רעש לשכנים…) רן היה על התופים,...

Full bio

Links

Contact

Biography

Read all

הכל התחיל כשהייתי עדיין נער בתיכון. הייתי קופץ לעופר יום יום והיינו יושבים שעות ומנגנים בחדר מלא עשן. השנים עברו, ולאחר שחזרתי מחו’ל, חזרנו לנגן. בתחילת 2007 התחלנו לנגן אצל רן פירו ביחד עם אמנון סטולר בחדר חזרות שרן בנה צמוד לביתו. ניגנו שם בשביל הכיף (בעיקר עשינו רעש לשכנים…) רן היה על התופים,... Read more

Music

Upcoming Shows

See all
No shows available

Store

See all
No offers available

Links

Contact