Emily Correia

Emily Correia

Boston, MA
  • Singer / Songwriter
  • Indie, Singer-songwriter, Pop